ბაგინეთი

ბაგინეთი

VIII და IX კლასების მოსწავლეებს დიალოგების ფარგლებში გასვლითი გაკვეთილი ჩაუტარდათ ბაგინეთში. დიალოგები არის სამი საგნის მიხედვით (ისტორია, ლიტერატურა, ხელოვნება) შექმნილი ინტეგრირებული პროგრამა და არ გახლავთ ფაქტობრივი მასალის დასწავლა, ესა თუ ის თემა შუქდება სხვადასხვა კუთხით და მოსწავლეებს ეძლევათ განსჯის, ანალიზის სრულად

საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი

საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი

BGS-ის მასწავლებლები ყოველწლიურად ესწრებიან მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალს თელავში. რა თქმა უნდა, ტრადიციას წელსაც არ ვუღალატეთ და დავტკბით სასიამოვნო მუსიკითა და შემოდგომის თელავით.