შემეცნებითი ფესტივალი საქართველოში

შემეცნებითი ფესტივალი საქართველოში

ჩვენმა მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს „შემეცნებითი ფესტივალში საქართველოში“ , რომელიც წარმოადგენს CERN-ის სამეცნიერო და ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ღონისძიებას. ფესტივალი მოიცავდა 3 განსხვავებულ ღონისძიებას, რომელთა მიზანიც ახალგაზრდა თაობებში ფუნდამენტური კვლევებისადმი, ინჟინერიის, IT ტექნოლოგიებისა და მათემატიკისადმი ინტერესის აღძვრა იყო.