საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი დიდ ბრიტანეთშითებერვლის ბოლოს, BGS-ის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი სოფო ჩხეიძე ინგლისში გაემგზავრა. იქ დაესწრო ტრეინინგებს ბრიტანულ უნივერსიტეტებში აპლიკაციების გაგზავნის პროცედურების შესახებ, ესტუმრა 4 უნივერსტეტს, 3 საშუალო და 1 საზაფხულო სკოლას.

მივლინების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო უმაღლესი სასწავლებლების შესახებ ცოდნისა და გამოცდილების მიღება, რათა შემდეგ სოფო დაეხმაროს ჩვენს მოსწავლეებს სწავლის შემდეგ, საუნივერსტეტო საფეხურზე გადასვლაში. სკოლაში დაბრუნებისას, სოფომ მისი გამოცდილება სკოლის თანამშრომლებს გაუზიარა პარასკევის მასწავლებელთა სემინარზე.