ქართული დამწერლობა

ქართულის ენის გაკვეთილზე VI კლასში ვიმუშავეთ პროექტზე -„ენის ისტორია“.
მოსწავლეებმა დაამუშავეს საინტერესო მასალა, წარმოადგინეს პრეზენტაციები, ბოლოს კი ეწვივნენ ხელოვნების სასახლეს.
ბავშვებმა კიდევ ერთხელ მოისმინეს ქართული ენის, დამწერლობის, წიგნის შექმნის ისტორია და დაამზადეს სანიშნები ქართული ორნამენტებით.