მშობელთა კრებები

ოქტომბრის ბოლო კვირას, საშემოდგომო არდადეგების წინ, სკოლის ყველა კლასისათვის ჩატარდა მშობელთა კრება, რომლის დროსაც ყველა მასწავლებელთან ინდივიდუალური შეხვედრის საშუალება ეძლევა მშობელს.

გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ მსგავსი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანი და ნაყოფიერია.