მშობელთა კლუბი

მშობელთა კლუბი

BGS-ში შეიქმნა მშობელთა კლუბი, რომლის მიზანია მშობელთა აქტიური ჩართვა სასკოლო ცხოვრებაში და თანამშრომლობა სკოლის ადმინისტრაციასთან. ყველა კლასიდან შეირჩა წარმომადგენელი. პარასკევს, 30 მარტს გაიმართა პირველი საქმიანი შეხვედრა მშობლებსა და ადმინისტრაციას შორის.

მშობელთა კლუბის ყოველთვიური შეხვედრები შედგება თვის ბოლო პარასკევს 13:00 საათზე.

ვუსურვებთ წარმატებას ამ წამოწყებას!