ლალი ბერიშვილი

ლალი ბერიშვილი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი