თამარ ოსიყმაშვილი

თამარ ოსიყმაშვილი, ფინანსური მენეჯერი