როგორ გავუფრთხილდეთ ჯანმრთელობას

მე-3ა კლასში ჩატარდა პროექტი “როგორ გავუფრთხილდეთ ჯანმრთელობას”. პროექტის მიზანი იყო მოსწავლეები გაცნობოდნენ ინფორმაციას ადამიანის ორგანიზმის სწორად ფუნქციონირების შესახებ, ჯანმრთელობის საკითხებს, პირად ჰიგიენას, სწორად კვების მნიშვნელობას. პროექტის მიმდინარეობისას ჩართული იყო სკოლის ექიმი. ბავშვებმა დაამზადეს პლაკატები, რომლებიც წარმოადგინეს პრეზენტაციის სახით.

მოძრაობა უსაფრთხო რომ იყოს

მე-3ა კლასში ჩავატარეთ პროექტი თემაზე “მოძრაობა უსაფრთხო რომ იყოს”. პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის შესახებ მოსწავლეთა ინფორმირება. მოსწავლეებს ევალებოდათ საგზაო ნიშნების შესახებ ინფორმაციის მოძიება. შემდეგ მცირე პრეზენტაციის სახით ბავშვებმა ნამუშევრები გააცნეს მშობლებს და უპასუხეს მათ შეკითხვებს.